Výzva obyvateľom mesta Martin

Erb mesta Martin

Svätý Martin rozsekáva svoj plášť a polovicu dáva nahému žobrákovi. Symbolizuje ochotu mať súcit a pomáhať.

Vážení občania,

z Martina pochádza Deklarácia Slovenského národa, ktorá ovplyvnila existenciu Slovákov na dlhé desaťročia, z Martina pochádza mnoho významných rodákov, ktorí zanechali nezmazateľnú stopu v našich dejinách... Martin maril (menil) dejiny Slovákov, čo symbolizuje názov mesta od slova mariť či meniť zlo na dobro.

Často to vyjadruje aj charakter obyvateľov tohto mesta, ktorí sa sem prisťahovali z rôznych kútov Slovenska, ako ľudí húževnatých, ambicióznych a možno aj bojovných, veď symbol Martina je rímsky vojak, či rytier.

V symbole mesta je zvláštny obraz bojovníka s mečom, s ktorým nebojuje, ale používa ho ako nástroj súcitu a lásky. V tomto netypickom erbe mesta je skrytá obrovská sila, v ktorej sa tento akt delenia plášťa skrýva. Tá sila je niečo, čo pohne našim mestom, našim Slovenskom a možno zarezonuje nad celou Európou, lebo je to niečo, čo často nechápu ani v západných krajinách, ktoré považujeme za svoje vzory.


Národný Dom Martin

Čo by som v prípade zvolenia za primátora mesta urobil ako prvé?

l. Pozvem Vás všetkých občanov mesta Martin po mestských štvrtiach a opýtam sa Vás, ako ideme riešiť život v meste, všetky podnety zapíšem a spoločne vyberieme tie najzaujímavejšie.

2. Opýtam sa Vás, ako ideme riešiť minulosť, dlhy mesta, zodpovednosť za nevýhodné zmluvy, či budete požadovať od vinníkov len morálnu zodpovednosť alebo aj zodpovednosť právnu.

3. Opýtam sa Vás, ako ideme riešiť vzťahy v meste na rôznych úrovniach, medzi ľuďmi, úradmi. Spolupracovníkov sa opýtam, kto sa vzdá výhod v záujme spoločnej veci pre všetkých. Verejne ich k tomu vyzvem.

4. Opýtam sa Vás na záležitosti, ktoré považujete za prioritné, ktoré je nutné riešiť hneď, a ktoré budeme riešiť následne.

5. Predstavím Vám moje vízie a projekty ohľadne budovania mestských podnikov, mestských poľnohospodárskych majetkov, možnosti využitia kasární v prospech obyvateľov a živnostníkov. Ďalej predstavím možnosť využitia eurofondov na reguláciu vodných tokov, výsadbou parkov a zelene, budovanie sociálnych bytov, stacionárov pre seniorov, ihrísk pre mládež, ako aj stredísk zábavy pre mladých. Predstavím Vám zámer darovania pozemkov mladým rodinám a nápad, ako by sa dali budovať nájomné byty.

Predstavím Vám zámer, ako z vyhodeného odpadu môžeme získať vzácne suroviny, ako je palivo na vykurovanie a ako zároveň pri týchto prácach zamestnáme množstvo ľudí, ktorí dlhodobo nemôžu zohnať prácu.

Predstavím Vám zámer, ako zamestnanosťou dlhodobo nezamestnaných znížime kriminalitu, zlepšíme postavenie ľudí v núdzi, vytvoríme bohatšiu strednú triedu, ktorá sa momentálne v spoločnosti stráca. Ďalej predstavím inštitút platby nájomného neplatičov prácou pre mesto, aby nevznikali ďalšie, často nevymožiteľné dlhy.

Predstavím Vám zámer, ako využívať alternatívne zdroje energie, ako je výhodné do nich investovať. Predstavím Vám zámer, ako využiť v prospech mesta každý kúsok pôdy, bez ohľadu kto ho vlastní, ak ho nevyužíva pre vlastnú potrebu. Z obrovských trávnatých a kríkmi zarastených plochách získame hodnotný biologický materiál na skrmovanie, či iné zhodnotenie, ako je výroba tepla a podobne.

Predstavím Vám zámer na vybudovanie otvorenej múdrej spoločnosti založenej na dôvere a vzájomnej obetavosti a vzájomnej prospešnosti. V tomto zámere pochopí každý, že slúžiť druhým je dar, ktorý sa nedá zaplatiť peniazmi, no ocenenie je vždy niekoľkonásobne preplatené.

Predstavím Vám víziu bohatého mesta, ktoré tvorí a realizuje reálne hodnoty a nikdy nespotrebuje viac ako vytvorí. Časť rozpočtu bude uložený v depozite ako záloha na horšie časy či krízové a katastrofické obdobia. Mesto bude fungovať ako jedna rodina, ktorú riadi múdre zastupiteľstvo, ktoré nikdy nebude mať záujem okradnúť samého seba. Lebo ani v rodine nie je zvykom, že rodičia okrádajú svoju rodinu.

Kto vidí dobré veci v mojich návrhoch, nech mi skúsi dať hlas vo voľbách na primátora mesta Martin, prípadne na poslanca MZ pre obvod Priekopa. Každý z vás, ktorý pochopí moje slová, bude účastníkom tohto procesu riadenia mesta. Znížim plat primátora na priemer platu v národnom hospodárstve, aby som sa mohol pozrieť do očí ľudom s minimálnymi príjmami. Ušetrené peniaze na plate primátora za jedno volebné obdobie vytvoria hodnotu minimálne jedného stacionáru pre dôchodcov, ktoré potrebujeme vybudovať vo všetkých metských častiach. Vyzvem všetkých politikov v štáte, aby si znížili platy na úroveň priemerného platu, lebo neurobiť to znamená byť viditeľným pokrytcom a klamárom. Vtedy sa o politiku budú zaujímať čestní a spravodliví, lebo to už nebude biznis, ale obyčajná služba ľudom.


Skúsme my, Martinčania, byť vzorom, ukážkou, že toto mesto ma veľkých a múdrych ľudí, ktorí vedia ovplyvniť dejiny prostredníctvom veľkých Malých vecí.


Skúsme sa pochváliť Slovensku a svetu, že sme vyriešili problém s neporiadkom, zaburinenými plochami okolo mesta, že sme dali prácu nezamestnaným, že sme dali strechu nad hlavu núdznym. Že sme rozdelili pomyselný plášť s tými, čo majú nedostatok, že sme vyriešili záujmom a prácou u týchto ľudí kriminalitu. Staňme sa dobrými hospodármi na všetkých úrovniach. Dokážme, že si vážime zamestnancov a riadne im platíme mzdy a odvody, že si vážime svojich zamestnávateľov, lebo oni vytvárajú priestor pre prácu.

Pochváľme sa Slovensku a Svetu, že naša vzájomná úcta, spolupatričnosť a vzájomná dôvera, rieši problémy každej nešťastnej bytosti v našom meste. Že nebudeme mať narkomanov, alkoholikov, týrané obete v rodinách, nešťastných seniorov, nepochopenú mládež...


Múdri Martinčania vedia, o čom píšem, vedia, že riešenie malých vecí je riešením s veľkými dôsledkami.

Múdri Martinčania vedia, že materiál na zmenu k lepšiemu sa z vonka doviesť nedá. My sme jeho vlastníci, máme v rukách jeho využitie a jeho obrovský potenciál v prospech budúcich generácií.

Múdri Martinčania vedia, že sú to veci, ktoré tu máme, vlastníme ich po stáročia, len sme na ne akosi zabudli, alebo ich nevidíme pre pozlátko, ktoré nám ktosi strčil pred naše oči.

Daniel Diškanec, kandidát na primátora mesta Martin

Diskusia k článku
Warning: file_exists(): open_basedir restriction in effect. File(/home/spiritua/web/priestorprezivot/primatormesta/include/counter.log) is not within the allowed path(s): (/www/autoprep:/usr/share/pear:/usr/share/php:/www/e-led.sk:/php_sess_data/e-led.sk:/www/e-led.sk-tmpdir:/var/www/web5/e-led.sk:/var/www/web2/e-led.sk) in /www/e-led.sk/priestorprezivot.e-led.sk/primatormesta/include/counter.php on line 12

Warning: fopen(): open_basedir restriction in effect. File(/home/spiritua/web/priestorprezivot/primatormesta/include/counter.log) is not within the allowed path(s): (/www/autoprep:/usr/share/pear:/usr/share/php:/www/e-led.sk:/php_sess_data/e-led.sk:/www/e-led.sk-tmpdir:/var/www/web5/e-led.sk:/var/www/web2/e-led.sk) in /www/e-led.sk/priestorprezivot.e-led.sk/primatormesta/include/counter.php on line 13

Warning: fopen(/home/spiritua/web/priestorprezivot/primatormesta/include/counter.log): failed to open stream: Operation not permitted in /www/e-led.sk/priestorprezivot.e-led.sk/primatormesta/include/counter.php on line 13

Warning: fwrite() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /www/e-led.sk/priestorprezivot.e-led.sk/primatormesta/include/counter.php on line 14

Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /www/e-led.sk/priestorprezivot.e-led.sk/primatormesta/include/counter.php on line 15

Warning: file_exists(): open_basedir restriction in effect. File(/home/spiritua/web/priestorprezivot/primatormesta/include/counterdaily.log) is not within the allowed path(s): (/www/autoprep:/usr/share/pear:/usr/share/php:/www/e-led.sk:/php_sess_data/e-led.sk:/www/e-led.sk-tmpdir:/var/www/web5/e-led.sk:/var/www/web2/e-led.sk) in /www/e-led.sk/priestorprezivot.e-led.sk/primatormesta/include/counter.php on line 17

Warning: fopen(): open_basedir restriction in effect. File(/home/spiritua/web/priestorprezivot/primatormesta/include/counterdaily.log) is not within the allowed path(s): (/www/autoprep:/usr/share/pear:/usr/share/php:/www/e-led.sk:/php_sess_data/e-led.sk:/www/e-led.sk-tmpdir:/var/www/web5/e-led.sk:/var/www/web2/e-led.sk) in /www/e-led.sk/priestorprezivot.e-led.sk/primatormesta/include/counter.php on line 18

Warning: fopen(/home/spiritua/web/priestorprezivot/primatormesta/include/counterdaily.log): failed to open stream: Operation not permitted in /www/e-led.sk/priestorprezivot.e-led.sk/primatormesta/include/counter.php on line 18

Warning: fwrite() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /www/e-led.sk/priestorprezivot.e-led.sk/primatormesta/include/counter.php on line 19

Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /www/e-led.sk/priestorprezivot.e-led.sk/primatormesta/include/counter.php on line 20

Warning: file_exists(): open_basedir restriction in effect. File(/home/spiritua/web/priestorprezivot/primatormesta/include/counterday.log) is not within the allowed path(s): (/www/autoprep:/usr/share/pear:/usr/share/php:/www/e-led.sk:/php_sess_data/e-led.sk:/www/e-led.sk-tmpdir:/var/www/web5/e-led.sk:/var/www/web2/e-led.sk) in /www/e-led.sk/priestorprezivot.e-led.sk/primatormesta/include/counter.php on line 22

Warning: fopen(): open_basedir restriction in effect. File(/home/spiritua/web/priestorprezivot/primatormesta/include/counterday.log) is not within the allowed path(s): (/www/autoprep:/usr/share/pear:/usr/share/php:/www/e-led.sk:/php_sess_data/e-led.sk:/www/e-led.sk-tmpdir:/var/www/web5/e-led.sk:/var/www/web2/e-led.sk) in /www/e-led.sk/priestorprezivot.e-led.sk/primatormesta/include/counter.php on line 23

Warning: fopen(/home/spiritua/web/priestorprezivot/primatormesta/include/counterday.log): failed to open stream: Operation not permitted in /www/e-led.sk/priestorprezivot.e-led.sk/primatormesta/include/counter.php on line 23

Warning: fwrite() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /www/e-led.sk/priestorprezivot.e-led.sk/primatormesta/include/counter.php on line 24

Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /www/e-led.sk/priestorprezivot.e-led.sk/primatormesta/include/counter.php on line 25

Warning: file_exists(): open_basedir restriction in effect. File(/home/spiritua/web/priestorprezivot/primatormesta/include/counter.log) is not within the allowed path(s): (/www/autoprep:/usr/share/pear:/usr/share/php:/www/e-led.sk:/php_sess_data/e-led.sk:/www/e-led.sk-tmpdir:/var/www/web5/e-led.sk:/var/www/web2/e-led.sk) in /www/e-led.sk/priestorprezivot.e-led.sk/primatormesta/include/counter.php on line 28