Moje volebné sľuby

Logo Verejného kempu v Martine

V predvolebnej kampani by sa patrilo voličom niečo sľúbiť. Taký je vraj zaužívaný predvolebný rituál a možno je to aj správne. Žiaľ, stalo sa zaužívaným pravidlom, že po nesplnených sľuboch politikov už nikto nepátra, či neskúma ich skutočné naplnenie. Rozmýšľal som, čo by som Vám občania tohto mesta mohol sľúbiť. Skúmal som sľuby predchádzajúcich primátorov, čo sľúbili a čo splnili. Rozmýšľal som nad tým, či by som mohol a vedel lobovať za svoje mesto na ministerstvách, úrade vlády či európskych inštitúciách. Prišiel som na to, že by som bol zlý loby-sta, lebo by som mal pocit, že aj iní potrebujú pomoc a ostré lakte nemusia byť znakom sily, ale naopak, slabosti a neschopnosti.

Preto Vám nesľubujem, že budem mať vplyv na vplyvných ľudí, ktorí pomôžu vybudovať priemyselný park so stovkami pracovných miest, či švajčiarsky areál na Martinských holiach, nádherné pešie zóny obložené mramorom, či internet zadarmo, športové areály pre tisíce divákov, či kultúrne podujatia presahujúce rámec Slovenska.

No môžem Vám sľúbiť, že doterajší nehorázny plat primátora využijem pre potreby obyvateľov mesta Martin. Môžem sľúbiť, že kto chce byť prvý, musí byť zároveň aj posledný vo svojich potrebách a nárokoch, lebo treba v prvom rade obmedziť seba, až potom druhých.

Môžem Vám sľúbiť, že budem pomáhať nie len bezdomovcom, ktorí sú často obeťou nezdravej väčšinovej spoločnosti, ktorá vytvára nezdravý stav a s tým spojené dôsledky. Môžem sa snažiť pomáhať všetkým, bez rozdielu spoločenského statusu. Budem sa snažiť nepreferovať jednu skupinu obyvateľstva nad druhou, od každého sa budem snažiť požadovať zodpovednosť a vzťah k práci.

Môžem Vám sľúbiť, že ľudská pomoc a spolupatričnosť bude mojou prioritou nie len v čase prírodných katastrof, ale aj v bežnom živote občanov nášho mesta.

Môžem Vám sľúbiť, že mesto Martin čaká obrovské množstvo práce nie len na poli dláždenia námestí ale aj „dláždenia“ ľudských charakterov, čestnosti a nezištnosti.

Môžem Vám sľúbiť, veľa práce na poli Zeleného programu, kde mesto Martin disponuje obrovským množstvom bilogického materiálu, ktorý doteraz nevyužíva, a nákladne ho uskladňuje na skládkach odpadu miesto energetického využitia pre potreby mesta.

Myslím, že viem, koľko potenciálu sa skrýva v nezamestnaných a ľuďoch, ktorí sa bezcieľne poflakujú po meste, a pritom ruky potrebné na prácu nám chýbajú. Sú to možno ľudia nekvalifikovaní, no určite mnohí budú radi pracovať na spomínanom Zelenom programe, ako môže byť výroba drevnej štiepky, sušenie trávnatých a krovinových porastov, budovanie parkov, prímestských lesov, metských poľnohospodárskych majetkov, čistenie tokov proti vplyvu veľkých vôd, čistenie kanalizačných vpustí, zimnej údržby komunikácií a mnohé iné.

Práce je dosť, aj na výstavbe nájomných bytov, ktoré môžu byť vykurované bioplynom s mestských skládok, ktoré dnes vypúšťajú bioplyn do atmosféry. Nájomné za tieto byty môže byť odpracované na verejných prácach pre mesto. To môže vytvoriť ďalšie benefity a ďalšie pracovné možnosti pre nekvalifikované sily. Tým odpadnú obrovské dlhy neplatičov, ktoré ich ešte viac oddeľuje od normálneho správania väčšinovej spoločnosti a tieto dlhy sú často nevymožiteľné a spoločensky drahé pre všetky zúčastnené strany.

Môžem Vám sľúbiť, že sa budem pokúšať nájsť spojencov v bytových a domových spoločenstvách pri realizácii na vykášanie priestranstiev zelene ktoré je dnes niekoľko krát ročne kosená a biologický odpad v podobe trávy je vozený na smetisko. Starostlivosťou o tieto priestranstvá by sa docielilo, využitie na možné skŕmenie veľkého množstva tráv a tým získanie kvalitných poľnohospodárskych produktov.

Môžem sa pokúsiť v spolupráci s domovými spoločenstvami, ktoré môžu byť akcionármi pri vzniku na zriadenie metského stáda kráv, kôz a oviec ktoré by produkovali kvalitné potraviny pre dôchodcov, školy a sociálne rodiny. Majiteľom tohto stáda by mohli byť všetci občania mesta Martin, prípadne akcionári bytových a domových spoločenstiev, ktorí by sa podieľali, dozerali resp. sušili či inak zhodnocovali tento biologický materiál. Dnes sa nákladne odváža a následne skládkuje bez ďalšieho využitia. Obrovské množstvo nevyužitých či nepokosených plôch v intraviláne mesta Martin je priamou výzvou na ich využitie. Bola by to určitá mestská atrakcia nie len pre turistov ale aj motivácia pre iné mestá. Bol by v tom aj veľký ekonomický a morálny potenciál obyvateľov celého mesta vrátane detí a mládeže ako vzoru zodpovedného života vytvárania si vlastného potravinového zabezpečenia.

Môžem sa pokúsiť presadi, aby mladí ľudia jednoduchšie prišli k bytom a pozemkom, ktorými mesto disponuje. Mladé rodiny sú základom pre rozvoj moderného a bohatého mesta. No nemôžeme od nich chcieť splácať drahé hypotéky, ktoré mladé rodiny demotivujú, prispievajú k vysokej rozvodovosti, unikom k drogám, hazardu či inému deviantnému správaniu. Mladým rodinám treba poskytnúť pozemky zadarmo, aby si na nich mohli postaviť nenáročné a energeticky lacné domy. Mladí aj starší by mali žiť vo vzájomnej kooperácii a vzájomnom pochopení, lebo všetci sme rovnako dôležití a potrební. Rozvoj nájomných bytov v správe mesta je tiež mojou rozhodujúcou prioritou.

Môžem Vám sľúbiť, že sa pokúsim proti neprispôsobivým občanom bojovať prevenciou a to poskytnutím práce či bývania a tým ich motivovať, aby nepáchali trestnú činnosť. Nič nie je jednoduchšie a ľahšie, ako ponúknuť pomocnú ruku namiesto znášania následkov uvedenej nepomoci.

Môžem sľúbiť, že sa budem pokúšať pomáhať pri využívaní alternatívnych zdrojov energií nie len domácnostiam, ale aj podnikateľskej sfére. Investovanie do tejto oblasti skrýva veľký ekonomický potenciál a hlavne šetrenie životného prostredia.

Môžem vám sľúbiť, že mnoho vecí si musíme vyriešiť sami, bez pomoci iných, nečakať na pomoc z vonku. Po záplavách v Martine nenastúpili žiadne pracovné čaty s bágrami, aby čistili korytá zanesených riek a potokov. Nenašli sme dobrovoľníkov, ktorí by zobrali píly a lopaty a čistili riečištia tokov, ktoré sú zmenšené vo svojich prietokoch. (Možno po uverejnení týchto riadkov, sa niečo udeje a nebudeme čakať na ďalšie zaplavené územia a škody s tým spojené).

Možnože si treba vzájomne pripomínať, že len pot a slzy sú cestou k úspechu nás všetkých. Iba pričinením všetkých občanov sa dá vybudovať hodnotné a trvalé dielo, ktoré môže presiahnuť rámec regiónu a možno aj štátu. Treba začať s malými vecami, ktoré učia trpezlivosti, tolerancii a pochopeniu.

Môžem Vás aj uistiť, že moje sľuby sú len bezvýznamné slová, lebo bez Vašej účasti nie je možné vytvoriť nový úprimnejší svet v našom meste. Možnože Svätý Martin ako rytier lásky je symbolom občanov tohto mesta. Možnože sa takýchto rytierov skrýva v našom meste veľké množstvo a čakajú na svoju príležitosť pomôcť tomuto mestu či svetu, voči ktorému máme mnoho výhrad a nie je nám ľahostajný.

Daniel Diškanec, kandidát na primátora mesta Martin v jesenných volbách 2010

Diskusia k článku
Warning: file_exists(): open_basedir restriction in effect. File(/home/spiritua/web/priestorprezivot/primatormesta/include/counter.log) is not within the allowed path(s): (/www/autoprep:/usr/share/pear:/usr/share/php:/www/e-led.sk:/php_sess_data/e-led.sk:/www/e-led.sk-tmpdir:/var/www/web5/e-led.sk:/var/www/web2/e-led.sk) in /www/e-led.sk/priestorprezivot.e-led.sk/primatormesta/include/counter.php on line 12

Warning: fopen(): open_basedir restriction in effect. File(/home/spiritua/web/priestorprezivot/primatormesta/include/counter.log) is not within the allowed path(s): (/www/autoprep:/usr/share/pear:/usr/share/php:/www/e-led.sk:/php_sess_data/e-led.sk:/www/e-led.sk-tmpdir:/var/www/web5/e-led.sk:/var/www/web2/e-led.sk) in /www/e-led.sk/priestorprezivot.e-led.sk/primatormesta/include/counter.php on line 13

Warning: fopen(/home/spiritua/web/priestorprezivot/primatormesta/include/counter.log): failed to open stream: Operation not permitted in /www/e-led.sk/priestorprezivot.e-led.sk/primatormesta/include/counter.php on line 13

Warning: fwrite() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /www/e-led.sk/priestorprezivot.e-led.sk/primatormesta/include/counter.php on line 14

Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /www/e-led.sk/priestorprezivot.e-led.sk/primatormesta/include/counter.php on line 15

Warning: file_exists(): open_basedir restriction in effect. File(/home/spiritua/web/priestorprezivot/primatormesta/include/counterdaily.log) is not within the allowed path(s): (/www/autoprep:/usr/share/pear:/usr/share/php:/www/e-led.sk:/php_sess_data/e-led.sk:/www/e-led.sk-tmpdir:/var/www/web5/e-led.sk:/var/www/web2/e-led.sk) in /www/e-led.sk/priestorprezivot.e-led.sk/primatormesta/include/counter.php on line 17

Warning: fopen(): open_basedir restriction in effect. File(/home/spiritua/web/priestorprezivot/primatormesta/include/counterdaily.log) is not within the allowed path(s): (/www/autoprep:/usr/share/pear:/usr/share/php:/www/e-led.sk:/php_sess_data/e-led.sk:/www/e-led.sk-tmpdir:/var/www/web5/e-led.sk:/var/www/web2/e-led.sk) in /www/e-led.sk/priestorprezivot.e-led.sk/primatormesta/include/counter.php on line 18

Warning: fopen(/home/spiritua/web/priestorprezivot/primatormesta/include/counterdaily.log): failed to open stream: Operation not permitted in /www/e-led.sk/priestorprezivot.e-led.sk/primatormesta/include/counter.php on line 18

Warning: fwrite() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /www/e-led.sk/priestorprezivot.e-led.sk/primatormesta/include/counter.php on line 19

Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /www/e-led.sk/priestorprezivot.e-led.sk/primatormesta/include/counter.php on line 20

Warning: file_exists(): open_basedir restriction in effect. File(/home/spiritua/web/priestorprezivot/primatormesta/include/counterday.log) is not within the allowed path(s): (/www/autoprep:/usr/share/pear:/usr/share/php:/www/e-led.sk:/php_sess_data/e-led.sk:/www/e-led.sk-tmpdir:/var/www/web5/e-led.sk:/var/www/web2/e-led.sk) in /www/e-led.sk/priestorprezivot.e-led.sk/primatormesta/include/counter.php on line 22

Warning: fopen(): open_basedir restriction in effect. File(/home/spiritua/web/priestorprezivot/primatormesta/include/counterday.log) is not within the allowed path(s): (/www/autoprep:/usr/share/pear:/usr/share/php:/www/e-led.sk:/php_sess_data/e-led.sk:/www/e-led.sk-tmpdir:/var/www/web5/e-led.sk:/var/www/web2/e-led.sk) in /www/e-led.sk/priestorprezivot.e-led.sk/primatormesta/include/counter.php on line 23

Warning: fopen(/home/spiritua/web/priestorprezivot/primatormesta/include/counterday.log): failed to open stream: Operation not permitted in /www/e-led.sk/priestorprezivot.e-led.sk/primatormesta/include/counter.php on line 23

Warning: fwrite() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /www/e-led.sk/priestorprezivot.e-led.sk/primatormesta/include/counter.php on line 24

Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /www/e-led.sk/priestorprezivot.e-led.sk/primatormesta/include/counter.php on line 25

Warning: file_exists(): open_basedir restriction in effect. File(/home/spiritua/web/priestorprezivot/primatormesta/include/counter.log) is not within the allowed path(s): (/www/autoprep:/usr/share/pear:/usr/share/php:/www/e-led.sk:/php_sess_data/e-led.sk:/www/e-led.sk-tmpdir:/var/www/web5/e-led.sk:/var/www/web2/e-led.sk) in /www/e-led.sk/priestorprezivot.e-led.sk/primatormesta/include/counter.php on line 28