Pokračovanie volebného programu kandidáta na primátora mesta Martin

Alexander Tytler

Grécky historik z konca 18. storočia Alexander Tytler rozlišuje osem fáz demokracie. Ľudia v tomto chápaní postupujú:

od neslobody k viere,
od viery k odvahe,
od odvahy k slobode,
od slobody k blahobytu,
od blahobytu k uspokojeniu,
od uspokojenia k ľahostajnosti,
od ľahostajnosti k závislosti
a od závislosti opäť k neslobode...

Kde sa nachádzame my? S ktorou skupinou sa identifikuješ TY?


Hazardovanie s mestskými zdrojmi

Čo ma trápi?

Dnes pociťujeme dôsledky chybných rozhodnutí mestského zastupiteľstva v podobe hrozby nútenej správy kde hrozí mestu zaplatiť 13 mil. Eur, za akési pofidérne obchody s mestským majetkom. Táto hrozba môže odčerpať polovicu mestských zdrojov ktoré dnes financujú školstvo, infraštruktúru mesta, sociálne veci a mnohé iné oblasti chodu mesta. Takýto hazard s verejnými zdrojmi dovoľuje dnešná legislatíva správcom mesta.

Dnešné vedenie mesta si zobralo ďalšie úvery na priebežné výdavky ako opravy škôl, budovanie pešej zóny, opravy chodníkov, pritom úrok s týchto zbytočných úverov preplatí mesto niekoľko- násobne, čo nie je vôbec potrebné a dá sa charakterizovať ako hazardovanie s verejnými zdrojmi mesta.

Čo by som robil inak?

Zamedziť takéto správanie volených zástupcov zákonom o odškodnení, ktoré bude zosobnené majetkom či inými aktívami zodpovedných ako aj ich rodín.

Zakázať zákonom úvery ktoré neriešia nutné a katastrofické situácie ako prírodné katastrofy a pod. Mesto má dostatok zdrojov a možností aby dokázalo priebežne financovať svoje potreby a nezadlžovalo sa zlodejskými úvermi bánk. Už dnes je splácanie nezmyselných úverov braných bývalým vedením mesta na hrane splátkových možností a akéhokoľvek rozumného zdôvodnenia.


Parkovanie v meste

Čo ma trápi?

Keď idem do Martina nemám kde zaparkovať a pritom som viac menej donútený vybavovať veci ktoré nie sú s mojej vlastnej vôle. Parkovanie na nových poliklinikách ani v ich blízkosti nie je možné nájsť parkovacie miesto. Pritom by malo byť v záujme zastupiteľstva mesta aby ľudia mali kde parkovať, veď zastupujú jeho obyvateľov.

Ako by som to riešil?

Zistil by som, akým prínosom disponuje parkovacia spoločnosť do mestskej pokladnice, ak by tieto peniaze boli zanedbateľné tak by som odporučil, tento „biznis“ zrušiť, lebo spokojnosť obyvateľov je vyššia hodnota, ktorá prináša hodnotnejšie benefity, často nemerateľné peniazmi. Zbytočné výdavky mesta ktoré by som sa snažil odbúrať, takýto výpadok financií vysoko nahradia.

Niektoré parkovacie plochy by som oslobodil od platenia s podmienkou, že určitý časový limit by bol zadarmo, hlavne pri zdravotných strediskách, nemocnici, úradoch a pod.


Alternatívne energie

Čo ma trápi?

Ľudia často investujú do nenávratných spotrebných vecí obrovské prostriedky, ktoré len zbytočne odčerpávajú ľudské zdroje a často končia na zaplnených smetiskách. Ľudia nemajú alternatívu investovať do vecí ktoré šetria životné prostredie, usporia eklektickú či tepelnú energiu, nakoľko nie sú motivovaní legislatívou toto realizovať v praxi.

Na mestské smetisko vozia obrovské množstvá spotrebných vecí do ktorých investujú značné prostriedky vozia, tam obrovské množstvá biologického odpadu, trávy, konáre, drevený odpad, pritom kapacita skládky je obmedzená a dnes je už takmer zaplnená.

Čo by som robil inak?

Snažil by som sa popularizovať fotovoltaické systémy umiestnené na balkónoch bytov respektíve terasách rodinných domov. Je možné jednoduchým zariadením pripojenie na rozvodnú sieť ktorá by odpočítavala reálnu spotrebu bytu či domu. Malý 250 wattový systém by pokryl spotrebu el. energie bežného bytu. Znížením nákladov na výrobu fotovoltaických systémov výroby el. energie by sa docielil požadovaný efekt a slušná návratnosť investície. Tento systém chcem osobne vyskúšať, a na výrobu /skladanie/fotovoltaických panelov využiť ľudí bez práce a pritom využiť tabuľové sklo z použitých okien aby cena bola čo najprijateľnejšia.

Motivovať výhodami na daniach občanov k využitiu solárnych kolektorov na ohrev vody, malých veterných generátorov, využitiu bioplynu a iných alternatívnych zdrojov. Vytvárať podmienky na jednoduchú registráciu týchto zariadení bez zbytočných schvaľovacích procesov a zbytočnej administratívy.


Mestské poľnohospodárske majetky

Čo ma trápi?

Obrovské plochy okolo mesta ako aj v ňom samotnom sú zaburinené, neupravené, zrastené krami. Tieto sú často využívané ako skryté skládky odpadov. Jedná sa o desiatky až stovky hektárov živej pôdy ktorá je takto nevyužitá a ľahkovážne je odbúraný jej ekonomický potenciál.

Čo by som robil inak?

Biologický odpad často vozený na smetisko v podobe tráv, krov, drevín, odpadového dreva je možné vysušiť a spáliť a teplo využiť na vykurovanie či ohrev vody.

V Martine je 800 hektárov trvalých trávnatých porastov (trávniky okolo domov) a do toho nie je zarátané 1000 hektárov ornej pôdy, 26.000 hektárov lesnej pôdy, 180 hektárov záhrad, 500 hektárov ostatných nevyužitých plôch. Je to ohromný biologický potenciách ktorý by uživil minimálne 500 kusové stádo kráv s dennou produkciou 15.000 litrov kvalitného mlieka. Mnohé plochy by sa dali využiť na spásanie ovcami či kozami ktoré by produkovali stovky litrov kvalitného mlieka. Len si všimnite, obrovské nevyužité plochy v podhorí mesta, bývalý tankodrom, zatrávnené plochy bývalého ZTS, nepokosené plochy priemyselnej zóny a mnohé iné.

Snaha by viedla k vytvoreniu mestských poľnohospodárskych majetkov v ktorých by boli akcionári všetci obyvatelia mesta. Dnes nákladné kosenie a odvážanie tráv na smetisko by bolo možné využiť na priamu biologickú premenu v podobe mlieka, mäsa, zamestnanosti a iných súvisiacich efektov. Urobil by som kampaň osobnej zainteresovanosti, v starostlivosti o trávnaté plochy v okolí bytových domov aby neboli znečisťované odpadkami, psími výkalmi a pod., lebo profit s týchto riešení budú mať všetci obyvatelia mesta, v podobe poľnohospodárskych produktov.

Obrovský efekt tieto riešenia prinesú v terajšej dobe hospodárskej krízy, kedy potravinová sebestačnosť, je tou najväčšou devízou ktorá má nevyčísliteľné hodnoty.

Biologický odpad produkovaný 26.000 hektárov lesnej pôdy v podobe lístia, konárov, koreňových systémov je obrovský potenciál čistej obnoviteľnej energie ktorý je využitý na minimum hodnôt.


Bezpečnosť v meste

Čo ma trápi?

Ľudia v nočných hodinách majú obavu vychádzať na ulicu. Sľubovaný kamerový systém realizovaný v mnohých mestách Slovenska sa zatiaľ v Martine nachádza len ak v centre mesta, a nie v okrajových štvrtiach, čo značne sťažuje prácu polície. No najlepšia prevencia proti kriminalite, hlavne mládeže, je prevencia a ponúknutie vhodných alternatív činnosti.

Neprispôsobivé správanie nie len mladých, je odrazom zlých životných podmienok, zlých vzorov a nedostatočnej motivácie. Zlé morálne a životné prostredie núti ľudí k unikom v podobe násilia. Ľudia sa žiaľ prispôsobujú prostrediu v ktorom žijú. Bohatí sú tým najhorším príkladom pre chudobných, lebo ich cieľom je často len zisk a vlastný profit. Táto „rakovina“ ničí celú spoločnosť často toto deviantné správanie je špicom ľadovca tohto chorého procesu.

Čo by som robil inak?

Nevytvárať len športové a zábavné podmienky pre mladých ľudí, ktoré ich často podmieňujú iba k nezdravej súťaži, rivalite či výnimočnosti. Treba sa zamerať na alternatívne činnosti ktoré vytvárajú u mladých zodpovednosť voči celku aj voči sebe.

Dnešná doba môže priniesť nové, dosial nezažívané skutočnosti pochádzajúce s možných prírodných či ekonomických katastrof, ktoré čiastočne zažívame už dnes. Treba motivovať ľudí, k vzájomnej pomoci a nie egoizmu ako sa to deje v súčasnosti. Len vzájomnou pomocou, skromnosťou, pravým poznaním často zabudnutých ľudských činností, môžeme vytvárať nové zdravé prostredie pre každého jedinca ktorý bude vedome pracovať pre záujem celku, a tým pádom aj pre samého seba.

Motivácia ľudí k všeobecnému blahu je tou najsilnejšou motiváciou zmeny ľudského jedinca, bez ohľadu na jeho sociálne a spoločenské postavenie. Konať dobro je vytesnením zla, týmto spôsobom sa stáva represia zbytočná.

V praxi to znamená, že deviantné správanie sa stane pre mnohých zbytočným násilím voči sebe samému. No bez vzorov, vodcov rodín, komunít, spoločenstiev, politikov je to ťažko realizovateľné. Najrýchlejšie presvedčíme deviantov, že ich správanie im ubližuje, no najťažšie bude presvedčiť takzvaných „slušných“ deviantov ktorí klamú, podvádzajú, kradnú, lúpia, vraždia slovo aj ducha.

Títo „devianti“ kričia „chyťte zlodeja!“, a sami sú tými najväčšími zlodejmi. Týchto „deviantov“ chránia zákony a represívne zložky štátov. Oni sú vzormi malým zlodejom, oni by mali byt odhalení.

Príklad čestnosti a statočnosti sa môže stať silnou motiváciou pre život budúcnosti.

Je nutné prispôsobiť všetky zložky života ku fenoménu vzájomnej služby a všeobecnej pomoci slabším.

Daniel Diškanec, kandidát na primátora mesta Martin v jesenných volbách 2010

Diskusia k článku
Warning: file_exists(): open_basedir restriction in effect. File(/home/spiritua/web/priestorprezivot/primatormesta/include/counter.log) is not within the allowed path(s): (/www/autoprep:/usr/share/pear:/usr/share/php:/www/e-led.sk:/php_sess_data/e-led.sk:/www/e-led.sk-tmpdir:/var/www/web5/e-led.sk:/var/www/web2/e-led.sk) in /www/e-led.sk/priestorprezivot.e-led.sk/primatormesta/include/counter.php on line 12

Warning: fopen(): open_basedir restriction in effect. File(/home/spiritua/web/priestorprezivot/primatormesta/include/counter.log) is not within the allowed path(s): (/www/autoprep:/usr/share/pear:/usr/share/php:/www/e-led.sk:/php_sess_data/e-led.sk:/www/e-led.sk-tmpdir:/var/www/web5/e-led.sk:/var/www/web2/e-led.sk) in /www/e-led.sk/priestorprezivot.e-led.sk/primatormesta/include/counter.php on line 13

Warning: fopen(/home/spiritua/web/priestorprezivot/primatormesta/include/counter.log): failed to open stream: Operation not permitted in /www/e-led.sk/priestorprezivot.e-led.sk/primatormesta/include/counter.php on line 13

Warning: fwrite() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /www/e-led.sk/priestorprezivot.e-led.sk/primatormesta/include/counter.php on line 14

Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /www/e-led.sk/priestorprezivot.e-led.sk/primatormesta/include/counter.php on line 15

Warning: file_exists(): open_basedir restriction in effect. File(/home/spiritua/web/priestorprezivot/primatormesta/include/counterdaily.log) is not within the allowed path(s): (/www/autoprep:/usr/share/pear:/usr/share/php:/www/e-led.sk:/php_sess_data/e-led.sk:/www/e-led.sk-tmpdir:/var/www/web5/e-led.sk:/var/www/web2/e-led.sk) in /www/e-led.sk/priestorprezivot.e-led.sk/primatormesta/include/counter.php on line 17

Warning: fopen(): open_basedir restriction in effect. File(/home/spiritua/web/priestorprezivot/primatormesta/include/counterdaily.log) is not within the allowed path(s): (/www/autoprep:/usr/share/pear:/usr/share/php:/www/e-led.sk:/php_sess_data/e-led.sk:/www/e-led.sk-tmpdir:/var/www/web5/e-led.sk:/var/www/web2/e-led.sk) in /www/e-led.sk/priestorprezivot.e-led.sk/primatormesta/include/counter.php on line 18

Warning: fopen(/home/spiritua/web/priestorprezivot/primatormesta/include/counterdaily.log): failed to open stream: Operation not permitted in /www/e-led.sk/priestorprezivot.e-led.sk/primatormesta/include/counter.php on line 18

Warning: fwrite() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /www/e-led.sk/priestorprezivot.e-led.sk/primatormesta/include/counter.php on line 19

Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /www/e-led.sk/priestorprezivot.e-led.sk/primatormesta/include/counter.php on line 20

Warning: file_exists(): open_basedir restriction in effect. File(/home/spiritua/web/priestorprezivot/primatormesta/include/counterday.log) is not within the allowed path(s): (/www/autoprep:/usr/share/pear:/usr/share/php:/www/e-led.sk:/php_sess_data/e-led.sk:/www/e-led.sk-tmpdir:/var/www/web5/e-led.sk:/var/www/web2/e-led.sk) in /www/e-led.sk/priestorprezivot.e-led.sk/primatormesta/include/counter.php on line 22

Warning: fopen(): open_basedir restriction in effect. File(/home/spiritua/web/priestorprezivot/primatormesta/include/counterday.log) is not within the allowed path(s): (/www/autoprep:/usr/share/pear:/usr/share/php:/www/e-led.sk:/php_sess_data/e-led.sk:/www/e-led.sk-tmpdir:/var/www/web5/e-led.sk:/var/www/web2/e-led.sk) in /www/e-led.sk/priestorprezivot.e-led.sk/primatormesta/include/counter.php on line 23

Warning: fopen(/home/spiritua/web/priestorprezivot/primatormesta/include/counterday.log): failed to open stream: Operation not permitted in /www/e-led.sk/priestorprezivot.e-led.sk/primatormesta/include/counter.php on line 23

Warning: fwrite() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /www/e-led.sk/priestorprezivot.e-led.sk/primatormesta/include/counter.php on line 24

Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /www/e-led.sk/priestorprezivot.e-led.sk/primatormesta/include/counter.php on line 25

Warning: file_exists(): open_basedir restriction in effect. File(/home/spiritua/web/priestorprezivot/primatormesta/include/counter.log) is not within the allowed path(s): (/www/autoprep:/usr/share/pear:/usr/share/php:/www/e-led.sk:/php_sess_data/e-led.sk:/www/e-led.sk-tmpdir:/var/www/web5/e-led.sk:/var/www/web2/e-led.sk) in /www/e-led.sk/priestorprezivot.e-led.sk/primatormesta/include/counter.php on line 28